LPVEA Biedri

Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija ir biedrība, kuras biedri ir privāto vēsturisko nekustamo īpašumu īpašnieki. Biedrība pārstāv sekojošos īpašumus:

         

 .