2019. gada 16.-18. maijs

Konkurss skolēniem “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”

Latvijas Piļu un muižu asociācija un Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija aicina skolēnus piedalīties aizraujošā konkursā “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”.

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu padziļinātu interesi par kultūras mantojuma objektiem un rosināt interesi par to izmantošanas iespējām mūsdienās.

Konkursā aicinām piedalīties 7.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēnu komandas. Abas klašu grupas konkursā tiks vērtētas atsevišķi. Uzvarētāju komandas iegūs iespēju visai klasei rīkot neaizmirstamu klases vakaru kādā Latvijas pilī vai muižā.  

Konkursa uzdevums:

  • Izvēlies! Jāizvēlas pils vai muiža, kam rakstīt biznesa plānu. Piļu un muižu saraksts ar kontaktinformāciju pieejams www.pilis.lv un www.lpvea.lv; 
  • Piesakies! Jāpiesakās pils vai muižas apmeklējumam (elektroniski) līdz 2019. gada 3. maijam; 
  • Piedalies! Jāapmeklē izvēlētā pils vai muiža 2019. gada 16.-18. maijā; 
  • Uzraksti! Jāuzraksta biznesa plāns (saskaņā ar konkursa nolikuma vadlīnijām) apmeklētajai pilij vai muižai un jāiesniedz elektroniski uz e-pastu: muizaslv@gmail.com līdz 2019. gada 31. maijam.

Uzvarētāju klašu komandas tiks paziņotas 2019. gada 1. oktobrī.

Informācija par konkursu pieejama: www.lpvea.lv un www.pilis.lv.

Kontaktinformācija papildus jautājumiem: muizaslv@gmail.com.


Piļu un muižu saraksts un kontaktinformācija

Pils vai muižas nosaukums E-pasts
1.      Alūksnes Jaunā pils (Alūksnes muzejs) muzejs.info@aluksne.lv
2.      Apriķu muiža rukisaina@inbox.lv
3.      Blankenfeldes muiža bmuiza@inbox.lv
4.      Cēsu Jaunā pils ieva.kleine@cesis.lv
5.      Dzērbenes pilsmuiža daina.smite@inbox.lv
6.      Gārsenes pils garsenespils@akniste.lv
7.      Hiršenhof undinepb@gmail.com
8.      Jaunauces pils inguna.balcere@inbox.lv
9.      Kalnmuižas pils kalnmuizaspils@gmail.com
10.  Kazdangas pils kazdanga.muzejs@inbox.lv
11.  Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss inga.pudnika@kraslava.lv
12.  Krimuldas muiža krimulda@lis.lv
13.  Litenes muiža litenes.pagasts@gulbene.lv
14.  Livonijas ordeņa pils solvita.udre@ventspils.lv
15.  Livonijas ordeņa pilsdrupas Aizputē turisms@aizpute.lv
16.  Lūznavas muiža iveta.balcune@rezeknesnovads.lv
17.  Mazsalacas novada Sēļu muiža inara_bluma@inbox.lv
18.  Odzienas muiža evija.sproge777@gmail.com
19.  Padures muiža info@paduremanor.com
20.  Preiļu muižas komplekss un parks sanda.cingule@gmail.com
21.  Pūres muiža christian.ewers@pure-bioorganics.com
22.  Rūmenes muiža iveta.sprudza@hotelbergs.lv
23.  Skrundas muiža edgars.vizulis@skrundasmuiza.lv
24.  Svitenes pils lilita.lauskiniece@rundale.lv
25.  Tiņģeres muiža bkalna@inbox.lv
26.  Veselavas muiža emerita2@inbox.lv
27.  Villa Medem villa.medem@inbox.lv
28.  Zvārtavas pils dobicins@inbox.lv


         

 .